Onderteken nu het Nederlands wolmanifest

1. Wol is warm, duurzaam, geluid-dempend, ademend, brandwerend, zelfreinigend en waterafstotend. Wol wordt weer gewoon nu onze leefwereld ernstig bedreigd wordt door de gevolgen van onze consumptie van fossiele brand- en grondstoffen.

2. Vervuilende gerecyclede stoffen gemaakt van olie zoals polyester en fleece mogen niet langer ‘duurzaam’, ‘circulair’ of ‘vegan’ genoemd worden.

3. Alleen door wol weer als waardevol materiaal te zien en niet als afval, kunnen schapenhouders en scheerders weer een eerlijke financiële vergoeding krijgen en is aandacht voor de kwaliteit van de Nederlandse wol weer mogelijk (schapenrassen, voeding, medicatie en beweiding).

4. Een duurzaam netwerk van sorteerderijen, wasserijen, spinnerijen, vilterijen, bouwbedrijven, farmaceutische bedrijven, breierijen, weverijen — van allerlei schaal — werkt samen aan een nieuwe woleconomie en biedt werkgelegenheid. Het oude ketendenken wordt verlaten.

5. De landelijke overheid steunt dit nieuwe economische wolnetwerk met financiële maatregelen (verlaging BTW, geen belasting op arbeid) én door het aanpassen van wet- en regelgeving. Lokale overheden steunen wolinitiatieven en startende ondernemingen.

6. Wol = werk. De nieuwe wolnetwerk-bedrijven bieden werkgelegenheid voor mensen die op zoek zijn naar zinvol werk en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals onder andere nieuwe instromers. 

7. Werken met wol vergroot het welzijn voor iedereen. Het brengt je dichter bij de natuur en het werken met je handen zorgt voor rust in een gejaagd bestaan.

8. Maak-vakken zoals leren spinnen, breien, weven of vilten, worden weer worden op basis- en voortgezet onderwijs aangeboden, omdat deze vakken bijdragen aan de ontwikkeling van cognitieve en motorische vermogens.

 9. In wolwerkplaatsen, die worden opgezet zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn, leren jong en oud het wolambacht en ontwikkelen ze inspirerende innovatieve ideeën voor nieuwe toepassingen.

10. In een nieuw op te richten kenniscentrum voor Nederlandse wol (in samenwerking met wolorganisaties, mbo, universiteiten en hogescholen) wordt gewerkt aan kennis van de kwaliteit van Nederlandse wol, imagoverbetering, nieuwe economische strategieën, het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en ambacht en onderwijs.

Het Nederlands Wolmanifest is een initiatief van Stichting Pleed en werd opgesteld door:

Ajoure, Mariana Anacleto, babyPleed, Deventer Schaapskudde Wolproject, Carolien Evers, Fibershed Nederland, Goudeerlijk Brabant, Henrike Gootjes, Hollands Wolcollectief, Keten Organisatie Schapenhouderij, Kolchis, H.J.F. de Koning Scheeps- en Meubelstoffering, Christien Meindertsma, Stichting Pleed, Betty Stikkers, Viltenvacht, Beatrice Waanders, wolspinnerij.nl, Wolkeamer Franeker, Wolit