Over Stichting Pleed

Bijna alle Nederlandse wol is afval en Pleed wil dat wol weer gewoon wordt: een waardevolle, veelgebruikte, duurzame grondstof.

Stichting Pleed begon in 2019 als actiegroep voor de periode van een jaar. Pleed maakte met 150 vrijwilligers meer dan 80 dekens van de wol van de leeuwarder kudde. Door het enorm aantal positieve reacties en nieuwe contacten en aanknopingspunten besloot Pleed verder te gaan en als een stichting. Het aantal volgers groeide naar ca. 650. Pleed doet in 2022 voor de derde keer mee aan de Dutch Design Week en de Pleed wolexpostie in het Fries landbouw Museum is van 27 mei tot 1 november 2022 te zien in Leeuwarden. 

Stichting Pleed

Stichting Pleed, Leeuwarden (ANBI)

Contactadres: info[@]pleed.nl

RSIN / fiscaal nummer: 8621.30.827

Bank: NL14RABO0365675253

KVK 81539495

Bestuur

Johanna van Benthem, voorzitter

Gieneke Arnolli, secretaris

Karin Werkman, penningmeester

Wini van der Zwaag, lid kascommissie

Dorine van den Beukel, coördinator en redacteur nieuwsbrief

Beloningsbeleid

Stichting Pleed is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is onbezoldigd en wordt ondersteund door vrijwilligers. 

Beleidsplan

Ambitie

De Stichting heeft ten doel het behoud, bewaren en doorgeven van cultureel erfgoed, in het bijzonder: het werken met lokale materialen zoals wol onder de aandacht te brengen van een breed publiek als natuurlijke, lokale, gezonde en duurzame grondstof; het genereren van ideeën en samenwerking met de bedoeling een wolverwerkende nijverheid te stimuleren. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  • bestaande ambachten nieuw leven in te blazen, door deskundigen, kunstenaars, studenten, scholieren en iedereen samen te brengen die wil kennismaken, werken en experimenteren met lokale wol, samen te brengen. 
  • het stimuleren van initiatieven die nieuwe toepassingen ontwikkelen ter verwerking van wol. -het toegankelijk maken en levend houden van technieken en apparatuur om lokale wol te verwerken. 
  • kennis over wol in de breedste zin (geschiedenis, toepassingen, technieken, economische rol) beschikbaar maken voor jongere generaties en een groter publiek door middel van de website, boeken, films en tentoonstellingen, 
  • het bieden van een platform, waar de verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten, werk bespreken en elkaar inspireren. 
  • het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op sociale cohesie en maatschappelijke verbinding in wijken, buurten, dorp en stad.

Aandachtsterreinen

Deze doelen vertalen zich in een aantal projecten op de vier verschillende aandachtsterreinen:

Bewustwording/acties

Pleed wil door acties en projecten mensen bewust maken van de waarde van wol zodat zij zelf in actie komen.

Voorbeelden van acties zijn warmetruiendagactie, klimaatsjaal en 1000 wolredders. Ook wil Pleed samen met het Hollands Wolcollectief onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een wolmerk.

Kennis/educatie

Pleed wil met kennis- en educatieprojecten de informatie over wol verspreiden, toegankelijk maken en bewaren. Dit doet Pleed o.a. door het educatieproject, het publiceren van boeken, het organiseren van lezingen, het doen van een pilotstudie naar wol in het creatief onderwijs.

Netwerk/platform

Voor het herstel van de wolketen is het belangrijk er zijn veel mensen met kennis, ervaring, activiteiten, schapen etc. Door een netwerk te bouwen van deze mensen en intiatieven wordt het beter mogelijk de wolketen te herstellen. Pleed doet dit o.a. door een netwerkplatform te bouwen. In eerste instantie zelf, later uitgebreid met het Hollands Wolcollectief.

Ambacht/mienskip

Pleed is ervan overtuigd dat een ambacht alleen geleerd kan worden door het te doen. Pleed wil zoveel mogelijk mensen met wol laten werken. o.a. door het maken van vloerpleeds, de actie 1000 wolredders, babyPleed, het organiseren van workshops en het inrichten van een werkruimte bij de wolexpo.

Activiteiten

Deze aandachtsterreinen worden vertaald in verschillende activiteiten zoals de 100% wol expositie in het Fries Landbouwmuseum, de 1000 wolredders-actie, het oprichten van de wolwerkplaats in Leeuwarden en een documentaire (Omrop Fryslân / NPO2)