Eise x Pleed Dutch Design Week

Blauwe kleren in de winkel zijn tegenwoordig geverfd met synthetische verven, maar er gaat natuurlijk niets boven natuurlijk geverfde blauwe wol. Eeuwenlang werd dit in Nederland gedaan met de bladeren van de wedeplant.

Het afgelopen jaar is Pleed druk bezig geweest om te kijken hoe we onze lokale wol konden kleuren met lokale ingrediënten. We hadden hulp van meester-wolkammer Eise Eisinga (van het Planetarium in Franeker). Verver Heleen Sieders ging aan het werk met Eisinga’s blauwverfrecepten uit 1808 en met de wede van Karlijn Bokhorst uit Ee. Zestig vrijwilligers binnen en buiten Fryslân verbouwden in hun tuinen wede voor een nieuw Pleed-verfrecept.
Van 16-24 oktober presenteren we ons nieuwe wedehandboek op de Dutch Design Week in Eindhoven.

It ôfrûne jier hat Pleed wakker dwaande west om te sjen hoe’t wy ús lokale wol kleure koenen mei lokale yngrediïnten. Wy waarden holpen troch master-wolkammer Eise Eisinga (fan it Planetarium yn Frentsjer). Verver Heleen Sieders wurke mei Eisinga’s blaufervresepten út 1808 en mei de wede fan Karlijn Bokhorst út Ie.Sechstich vrijwilligers binnen en bûten Fryslân verbouden yn harren tunen wede foar in nij Pleed fervresept.
Fan 16-24 oktober presintearje wy ús nije wede-hânboek op de Dutch Design Week yn Eindhoven.

Oud blauw | Rediscovering blue

16-24 oktober 11:00-18:00

AtelierNL
Bergmannstraat 76
5615 KG Eindhoven