Day: January 6, 2020

Er zijn al enkele pleeds klaar…

6 January 2020

Er is al hard gewerkt. Er zijn enkele pleeds klaar. Dit is de eerste geweven pleed. De wol is gesponnen door Gerdien Hettinga en hij is geweven door Feikje Luxwolda.

Read More

Feestelijke overdracht van de garens

De overdracht van de garens in café Blikspuit was extra feestelijk doordat Pleed een LF2028 bonus van het iepen Mienskipsfûns in ontvangst mocht nemen. Herder Sam Westra kreeg nieuwe bedrijfskleding: een vest van wol van zijn eigen kudde. De wol was gesponnen door Annemien de Winter en het vest werd gebreid door Anita Sixma van […]

Read More

Wol over? We krijgen het graag terug!

Voor alle werkers die nu nu aan het breien, haken en weven zijn: als er wol over is, geef het door aan een andere Pleed werker, of geef het terug aan ons, dan gaan we met alle resterende wol nog een restjes-pleed maken. We willen graag dat alle wol van de schapen ruggen  straks terug te zien […]

Read More